Over deze partner

Stadsarchief Turnhout bewaart alle archieven van de Stad Turnhout, naast nog heel wat verenigings- en privéarchieven voor zo ver ze uit Turnhout komen of met Turnhout te maken hebben. Daarnaast beschikt Stadsarchief Turnhout met de collecties van de Taxandriakring ook een belangrijk documentatiecentrum voor de hele Antwerpse Kempen en een waardevolle erfgoedbibliotheek.

De krantencollectie van het stadsarchief Turnhout die hier beschikbaar is bestaat uit de volgende titels:

  • De Kempenaar

De Kempenaar werd in Turnhout uitgegeven vanaf 1838 tot 1936. De titel en ondertitel wijzigen doorheen de jaren. Vanaf 1921 noemt het zichzelf “Het grootste Katholiek Vlaamsch weekblad” (sic). Niet alle afleveringen zijn per jaar volledig bewaard. De jaargangen 1844, 1852, 1881 en 1883 ontbreken.

Info over De Kempenaar in de Abraham-catalogus: c:bnc:1160

  • Het Aankondigingsblad

Het Aankondigingsblad werd vanaf 1834 uitgegeven in Turnhout en bleef bestaan tot 1971. In de negentiende eeuw wijzigde de titel van het weekblad regelmatig: “Algemeen Nieuws- en Aenkondigingsblad”, “Aenkondigingsblad”, “Het Aenkondigingsblad”. Vanaf ca. 1885 bleef de titel “Aankondigingsblad” en vanaf 1921 kwam daar net zoals bij “De Kempenaar” de ondertitel “(Grootste) Katholiek Vlaams Weekblad” bij. De krant richtte zich op de stad en het arrondissement Turnhout. De jaren 1835-1836, 1839, 1859, 1861-1867, 1870-1873, 1876, 1878-1884 en 1886-1888 ontbreken. Van een aantal jaren zijn slechts één of twee nummers bewaard gebleven

Info over het Aankondigingsblad in de Abraham-catalogus: c:bnc:1167