• Erfgoed Noorderkempen – Druivenstraat 18, 2300 TURNHOUT met ondernemingsnummer BE 0863.327.714
 • Kempens Karakter – Nederrij 135, 2200 HERENTALS met ondernemingsnummer BE 0896.244.069
 • Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen (Erfgoeddienst k.ERF) – Werft 20, 2440 GEEL met ondernemingsnummer BE 0809.181.918

Bij de verwerking van je persoonsgegevens volgen we de wettelijke bepalingen hierrond, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze aanvult. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: http://www.kempenserfgoed.be/.

Deze privacyverklaring gaat enkel over persoonsgegevens van gebruikers van onze website: 

 • gegevens van de gebruikers met een login-account; 
 • gegevens van de gebruikers van bestel- en contactformulieren;
 • gegevens van websitesurfers.

Ze behandelt niet de persoonsgegevens in de content van de website. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens zoals (voor)naam, telefoon- of gsm-nummer, adres (woonplaats) en e-mailadres
 • elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adressen.

Deze gegevens komen bij ons op terecht:

 • omdat u ze zelf aan ons bezorgt door het versturen van een bericht via ons contactformulier of via de aanvraagformulieren voor een “kopie in hoge resolutie” van een item  in onze databank; of door het vervolledigen van een gebruikersprofiel voor gebruikers met login-account (persoonlijke identificatiegegevens);
 • omdat ze automatisch verzameld worden wanneer u onze site gebruikt (elektronische identificatiegegevens).

 

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken verschillende  soorten cookies:

 • cookies die technisch essentieel zijn;
 • cookies voor functionele doeleinden;
 • cookies voor analytische doeleinden.

Essentiële cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het gebruik van de website en worden dan ook vaak “noodzakelijke cookies” genoemd. Zij zorgen ervoor dat de website  goed werkt. 

Functionele cookies zorgen er ook voor dat de website naar behoren functioneert. Zij verbeteren en passen uw gebruikerservaring aan door relevante informatie weer te geven op basis van uw eerdere keuzes of door uw browserinstellingen. 

Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website: bijvoorbeeld: de datum en tijd van het bezoek, de duur van de sessie, de bezochte pagina’s of schermen of het aantal bezoekers. Zij helpen ons evalueren hoe bezoekers door de site navigeren of hem gebruiken. Ze helpen ons ook om de dienstverlening te beoordelen en te optimaliseren om zo de inhoud en bruikbaarheid van de site te verbeteren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd en waar mogelijk geanonimiseerd volgens de voorzichtigheidsprincipes die hiervoor gelden.

Bij uw eerste bezoek aan deze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kan zich afmelden voor de cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan een impact hebben op uw surfervaring op deze website.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we uw logininformatie en schermweergaveopties in cookies bewaren. Logincookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties één jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden logincookies verwijderd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de werking en de dienstverlening van deze website of indien dit wettelijk verplicht is.

Wanneer u bijvoorbeeld een kopie in hoge resolutie van een item uit onze databank  aanvraagt, dan bezorgen we uw aanvraag (en contactgegevens) aan de collectiebeheerder van het betrokken item. Hetzelfde gebeurt wanneer u een vraag specifiek richt tot een partner via het contactformulier op onze website. Wij bezorgen de vraag aan die betreffende partner samen met alle gegevens die u achterlaat in het formulier.

Daarnaast maken wij gebruik van externe dienstverleners voor het technisch ondersteunen en verzorgen van dit erfgoedportaal en voor ons eigen ICT-beheer. Met deze derde partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af en maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Voor gebruikers met een login-account op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 

Beveiliging van de gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 •       Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 •       We hanteren een login-beleid op al onze ICT-systemen.
 •       Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, recht op correctie en recht op het laten wissen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. 

 

Ons contacteren

Indien u een vraag of klacht heeft over het gebruik van uw gegevens of er zijn aanwijzingen van misbruik kan u ons contacteren via info@kempenserfgoed.be. 

 

Wijziging privacyverklaring

Erfgoed Noorderkempen, Kempens Karakter en Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen kunnen deze privacyverklaring verder uitbreiden of wijzigen. We raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Van ingrijpende wijzigingen zullen we een aankondiging doen op deze databank of communiceren via nieuwsbrief.