Hoe kan je zoeken in deze databank? 

Je kan vrij zoeken in onze databank door één of meer zoektermen in te vullen in onze zoekmodule. Je klikt vervolgens op de knop “ZOEKEN”. 

Opgelet! De kranten in deze databank zijn doorzoekbaar gemaakt met behulp van OCR-technologie (optische tekenherkenning). Dit wil zeggen dat de teksten door een computer “gelezen” en geanalyseerd werden. Voor historische kranten die vaak ook nog eens in slechte staat zijn is de kans vrij groot dat woorden (of bepaalde letters) niet correct herkend zijn. Bovendien zijn de spelling en het taalgebruik in de historische kranten vaak verouderd. Denk dus ook aan het gebruik van oude spellingsvarianten (bv. Gheel en Moll) als je niet meteen vindt wat je zoekt.

Het zou kunnen dat een eerste zoekresultaat niet de verwachte resultaten oplevert. Er zijn echter een aantal mogelijkheden om je zoekresultaat te verbeteren.

  • Probeer met behulp van een asterisk (*) naar een woorddeel te zoeken.

Met de zoekterm “*molen” zoek je bijvoorbeeld zowel naar windmolen, watermolen als graanmolen,… Met de zoekterm “molen*” zoek je bijvoorbeeld zowel naar molenstraat als naar molenaar,…

  • Gebruik een ? om één letter te vervangen waarvan verschillende spellingsvarianten zijn.

Met de zoekterm “ele?triciteit” zoek je bijvoorbeeld zowel naar elektriciteit als electriciteit.

  • Gebruik AND/EN tussen zoektermen om zoeken op beide termen samen mogelijk te maken. 

Met de zoekopdracht watermolen AND windmolen (watermolen EN windmolen) zoek je bijvoorbeeld naar alle krantenpagina’s of objecten waarin zowel watermolen als windmolen voorkomt. 

Een handig overzicht van alle zoekmogelijkheden:

ZoekopdrachtResulteert in
zoektermresultaten waarin de zoekterm voorkomt als volledig apart woord
*zoektermresultaten waarin woorden voorkomen die eindigen op “zoekterm”
zoekterm*resultaten waarin woorden voorkomen die beginnen met “zoekterm”
*zoekterm*resultaten waarin woorden voorkomen die “zoekterm” bevatten
zoek*mresultaten waarin woorden voorkomen die beginnen met “zoek” en eindigen op “m” (bijvoorbeeld zowel zoekterm als zoekboomzoeksysteem,…)
zoekt?rmresultaten waarin woorden voorkomen die beginnen met “zoekt”, gevolgd worden door 1 letterteken en eindigen op “rm” (bijvoorbeeld zowel zoekterm als zoektorm, zoekturm,…)
zoekterm1 AND/EN zoekterm2resultaten waarin beide zoektermen samen voorkomen
zoekterm1 -zoektterm2resultaten waarin zoekterm1 voorkomt, maar zoekterm2 niet
“zoekterm1 zoekterm2”resultaten waarin de zoektermen in exact dezelfde volgorde voorkomen