Nijlen

Beoordeling

Aantal stemmen 1

Reacties

Geef zelf een reactie

Info

Collectie: Erfgoedbank Kempens Karakter
SubCollectie: KK Foto's Hubert Hendrickx

Inventarisnummer: Huberthendrickx1000

Verbeeck Joannes, Franciscus, geboren op 10 februari 1893 te Nijlen. Voornaam van de vader: Joannes,Baptista. Naam van de moeder: Sophia Goormans. Naam van de echtgenote: Emerantia, Cornelia Vlaeminck. Dienstplichtige soldaat van de klas 1913.

Eervolle onderscheidingen: -De overwinningsmedaille -De herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918 -Het oorlogskruis met palm, Koninklijk besluit nr 5191 van 23 juli 1918.( Dagorder van het leger van 9 maart 1918) Voor :” De moed en de toewijding waarvan hij blijk heeft gegeven tijdens zijn lange aanwezigheid aan het front”. -Is gemachtigd de Nestel in de kleuren van het oorlogskruis ten persoonlijke titel te dragen 20augustus 1919(afgeleverd door Commandant 8’ Linieregiment) - Het Vuurkruis -Het Kruis van ridder in de orde van Leopold 2met zwaarden, Besluit van de Prins Regent Nr 6952 van april 1950. -Het Kruis van ridder in de Kroonorde met zwaarden , Koninklijk besluitnr 8017 van 14 november 1960. -Het Kruis van ridder in de Leopoldsordemet zwaarden, Koninklijk besluit nr 801614 november 1960. -De herinneringsmedaille van de regering van Zijne Majesteit Albert 1 , Koninklijk besluit nr 9480 van 17 juli 1963. -Het Kruis van Officier in de Orde van Leopold 2 met zwaarden, Koninklijk besluit nr 13804 van 29 oktober 1970.

De titularissen van de Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918 waren gemachtigd het lint van dit ereteken te versieren met een zilveren staafje voor iedere frontstreep die aan hen werd toegekend. 5 zilveren staafjes mochten vervangen worden door een verguld staafje.

Het Vuurkruis kon enkel worden toegekend aan de titularissen van de vuurkaart. Het stelsel van eervolle onderscheidingen met zwaarden werd in het leven geroepen om de verdiensten van de oud-strijders te belonen en de herinnering aan hun moedig gedrag periodiek levendig te houden.

De herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert 1 kon worden toegekend aan de militairen en oud-militairen die tussen 18 december 1909 en 18 februari 1934 onder Koning Albert1 hadden gediend.

X Is titularis van 8 frontstrepen (Toekenningsdatum: 12 april 1927) Een eerste frontstreep kon worden toegekend na 12 maanden dienst aan het front. Een bijkomende frontstreep kon worden toegekend voor iedere bijkomende periode van 6 maanden dienst aan het front. Er konden maximaal 8 frontstrepen worden toegekend. X Is titularis van de Vuurkaart Nr 15408(Toekennigsdatum: 3 mei 1938) De Vuurkaart kon worden toegekend na 12 maanden dienst in een eenheid in contact met de vijand.De Vuurkaart was tevens het brevet van het Vuurkruis.

Militaire diensten:Het dossier van betrokkene bevat geen gegevens met betrekking tot de militaire diensten volbracht in de hoedanigheid van dienstplichtige van de klasse 1913 voorafgaand aan de oorlog 1914-1918

-Aanwezig bij het 8’ linieregiment, 1 augustus 1914. -Overgegaan naar het depot van de Devisie ,15 augustus 1914. -Vervoegt het 8’ linieregiment 6 december 1914 -Overgebracht naar het transithospitaal van Adinkerke (HEA Hopital d’Evacuation d’ Adinkerke) wegens ziekte-vervolgens naar het hospitaal van SAINT-MALO (Frankrijk) 6 juni 1915. -Ontslagen uit het hospitaal en vervoegt het 8’ linieregiment 4juli 1915. - In onderhoud bij de 2’ Compagnie M.I. 26 april 1917. -Vervoegt het 8’ linieregiment 11mei 1917. -In onderhoud bij de 3’ Compagnie van de aanvullingstroepen van de Genie (T.A.G.-Troupes Auxiliaires du genie) 24 maart 1918. -Vervoegt het 8’ linieregiment, 26 maart 1918. -Met onbepaald verlof 30 september 1919

Type: foto
Verwervers: Hubert Hendrickx
Periode: 1935
Verwante plaatsen: Nijlen

Trefwoorden

Oorlogen 1914-1918, Grootvader, Ereteken

Geef zelf trefwoorden in
Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend